FB_coverbilde.jpg
TOK UTFORDRINGEN FORDI

• vi er mange som driver med få ansatte

• mange vil kjenne seg igjen i hva som er våre fordeler og utfordringer
NETTVERK

• Avgjørende

• Kreativt nettverk 1 gang pr. mnd i tre år

• Startet lokalforening for GRAFILL høsten 2014. Grafill er en interesseorganisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen visuell kommunikasjon.

• Nesten alle jobber kommer via nettverk

• Samarbeidsavtale med KS Konsulent
FORDELER

• Snur oss lett rundt

• Tilgjengelig og nær våre kunder. Gode relasjoner.

• Kan plusse på med underleverandører skreddersydd etter oppdragstypenUTFORDRINGER

• Sårbare ved sjukdom. Plutselig kan halve arbeidstokken være borte

• Kan mangle spesialkompetanse

• Sammensetning av ansatte er avgjørendeprosess.jpg
HVA ER LEDERSKAP FOR MEG?

Ansatte:

• Lede byrået på en slik måte at det gir eierskap til oppsatte mål, dra i samme retning

• inspirere, engasjere medarbeidere

• Ansvarliggjøre medarbeidere

• Gjøre andre gode


Kunder:

• Prosesser for å finne behov og løsninger

• Hvordan bli trygg på valg


SELVLEDELSE

• Lede meg selv og motivere meg selv i oppstartsperioden.

Nå: master i innovasjon og ledelse, tjenestedesign og digital kommunikasjonsledelse

«Selvledelse går ut på å gi mine ansatte evne og vilje til å ta ansvar for planleggingen og gjennomføringen av eget arbeide."

Teorien på dette området handler om å sette egne mål og motivere seg selv gjennom å lede tankene, handlingene og troen på egen mestring, i motsetning til å bli ledet av andre, hvor man løper etter andres mål i håp om å få belønning eller slippe straff (Johannesen & Olsen, 2008:108).


Skal man få selvledelse til å fungere, så må følgende betingelser innfris(Beyer 2006:108):

• Arbeidet må oppfattes som meningsfylt

• Man må oppleve å ha mulighet for å treffe egne valg, som man selv oppfatter vil gi de beste resultatene.

• Man må oppleve at arbeidet gir kompetanse

• Man må oppleve fremskritt