Nofence

Nofence lager virtuelle gjerder for beitedyr ved hjelp av spesialdesignede klaver og app. GPS-sendere gir dyrene varsling når de nærmer seg beitegrensen via vibrasjon, lyd og til slutt et lite støt fra klaven. Bonden lager beiteområder, får varsler og sporer hvert enkelt dyr i en app på telefonen sin.

Løsningen har stort potensiale for å gjøre verden bedre. Usynlige gjerder reduserer vedlikeholdskostnader og åpner for økt bruk av beiting. Effektiv og rimelig rydding av kratt og kjerr er viktig for aktører som Statskraft og reiselivsnæringen.

Geiter er utmerkede gressklippere som gir bedre skiterreng, for eksempel. Nofence har positiv virkning på hele økosystemet. Økt dyrevelferd og bedre kvalitet på melk og kjøtt siden dyra får mer variert og naturlig kost er bare noen av fordelene.

Foto: Anne Berntsen

Foto: Anne Berntsen

Foto: Anne Berntsen

Foto: Anne Berntsen

Tjenestedesign for bedre kundeopplevelser

Vi kartla kjøpsopplevelsen og gikk gjennom hvordan dette hang sammen med baksystemene til Nofence.

Ved å bruke tjenestedesign som metode dokumenterte vi kundenes behov, visualiserte prosessene i salgsløpet og identifiserte hvilke punkter som var kritiske. I en serie workshoper med kunden og tekniske samarbeidspartnere så vi på muligheten for å effektivisere driften ved å automatisere deler av prosessen.

Leveranse

  • Innsiktsarbeid

  • Visualisering av kundereisen

  • Utvikling av strategiske prosesser

  • Ansvar for landingssider og nettsider

  • Annonsekampanje avis og web

 
DSC_0021.JPG
IMG_1943.JPG
IMG_7716.JPG
 

Resultatet: Den perfekte kundereisen sett fra kundenes ståsted.

kundereise-med-oppgaver.jpg
 

Trenger du hjelp til et lignende oppdrag? Ta kontakt!
Send en mail til hallo@annadesign.no eller ring 905 86 228.