Grafisk design

God design handler om å utvikle ideer, og omforme ideene til unike visuelle uttrykk tilpasset budskap og målgruppe. Vi samarbeider med deg for å visualisere ditt budskap.

Vi jobber med alle typer medier, som logoer, brosjyrer, annonser, skilt, bøker og mer.
fargevifte_tastatur_2.jpg

Tjenestedesign

Tjenestedesign handler om å finne reelle behov, utvikle, planlegge og organisere tjenester eller produkter som skaper gode brukeropplevelser over tid. For å få nok innsikt jobber vi tverrfaglig, og tar med alle interessenter inn i prosessen.

Les mer >>
Brukerreise_følelser_tekst.jpg

Digital design

Vi utvikler og designer visuelle løsninger for digitale flater. Film, animasjon, grafikk og nettsider med fokus på brukervennlighet og responsivt design. Vi jobber sammen med deg for å skape en intuitiv og skreddersydd løsning.
mari_plante.jpg

Innholdsrådgiving

En innholdsanalyse gir deg en tydelig visuell fremstilling over hva du bør slette, forbedre og beholde. Brukertesting av f.eks. digitale løsninger gir deg svar på hvordan målgruppene opplever nettstedet ditt, og viser dermed hvor friksjonen ligger.

Effektivt innhold er lønnsomt og menneskevennlig. Vi hjelper deg å lage innhold som skaper tillit og salg.

Les mer >>
skrivebok.jpg
Molde_sommer2009.jpg

OMDØMME, IDENTITET OG TILHØRIGHET

Vi kjører prosesser hvor vi jobber frem en felles plattform alle ansatte kjenner seg igjen i, og identifiserer seg til. Dette er viktig for å skape en opplevelse av tilhørighet, som på sikt er med og bygger et sterkt omdømme. Ansattes handlinger påvirkes av den identiteten og kulturen de jobber i.