Tjenestedesign

Skal du bestille deg en reise, eller oppdager du noe som bør undersøkes av lege? Allerede nå har du startet din brukerreise. 

Tjenestedesign handler om å finne behov, utvikle, planlegge og organisere tjenester eller produkter som skaper gode brukeropplevelser over tid.

Vi ser på det totale bildet fra du tenker å kjøpe et produkt, eller bruke en tjeneste. Hva er kontaktpunktene du har underveis? Er det en nettside, en telefon eller et ansikt til ansikt-møte? Oppleves kontaktpunktene sømfrie og enkle, eller finner du ikke frem på nettsiden og må ringe? Blir du satt på venting i telefonen, og legger på i frustrasjon? Vi jobber med både privat og offentlig virksomhet.

 

Vi visualiserer hele brukerreisen steg for steg.
I samskaping mellom kunde, bruker og andre interessenter,
hjelper vi våre kunder å designe en god brukeropplevelse. 

 
tjenestedesignprosessen.jpg
tjenestedesign_tavle.jpg
Brukerreise_følelser_tekst.jpg